دوره و شماره: دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 2-221 

مقاله کامل

بررسی میزان دوز عفونی و سرعت تکثیر واکسن‌های لاسوتا و کلون لاسوتا بیماری نیوکاسل

صفحه 2-7

محمد عبدالشاه؛ حسین حسینی؛ محمد حسین فلاح مهرآبادی؛ آرش قلیان‌چی لنگرودی


ارزیابی سویه‌های مختلف ویروس نیوکاسل در واکسن های غیرفعال در چالش با ژنوتیپ 7

صفحه 17-24

حسین حسینی؛ محمد حسین فلاح مهرابادی؛ محمد عبدالشاه؛ لیلا آقاییان؛ امیر مدیری همدان؛ زهرا ضیافتی کافی؛ علی هژیر راجعونی؛ ناصر صدری؛ آرش قلیانچی لنگرودی


توسعه و یافتن الیگونوکلئوتیدها برای مارکرهای گلبول قرمز تیپ B با هدف کاربرد در انتقال دارویی

صفحه 45-53

کمال رحیمی زاده؛ غلامرضا هاشمی تبار؛ محمد رضا باسامی؛ علیرضا حق پرست؛ مجتبی سنکیان؛ راکش ویدو


ارزیابی سازگاری بین روش‌های الایزا و شاخص خنثی‌سازی ویروس در تشخیص آنتی‌بادی علیه ویروس بیماری لامپی‌اسکین در گاو

صفحه 66-74

محمد حسن ابراهیمی جم؛ هادی کیوانفر؛ حمیدرضا ورشویی؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ محسن لطفی


سکانس کامل سویه IR Clone12 مشتق شده از سویه لاسوتا ویروس نیوکاسل مؤسسه رازی به روش کلونینگ

صفحه 87-96

ایوب سلیمی؛ آیدین ملوکی؛ حسین گودرزی؛ سید رضا ابراهیمی؛ محمد مجید ابراهیمی؛ بهمن خالصی


جداسازی، شناسایی، تعیین سروتیپها و بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلاهای طیور در چند مرغداری استان خوزستان

صفحه 128-135

شمس الدین قائم مقامی؛ سهیلا مرادی بیدهندی؛ پژواک خاکی؛ علی محمدیان؛ فریبا کاوش؛ رایناک قادری؛ عادل حمیدی


تاثیر خارخاسک، خرنوب و زنجبیل بر توان تولید‌مثلی خروس‌های مادر گوشتی سویه راس

صفحه 177-186

رضا مسعودی؛ هدی جواهری بارفروشی؛ سید عبدالله حسینی؛ فاطمه زارعی؛ زهرا عبدالهی


مقاله کوتاه

بررسی بر همکنش بین ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 و واکسن لاسوتا نیوکاسل در تفسیر پاسخ آزمون های سرولوژی

صفحه 202-207

حسین حسینی؛ حسن پور عباس؛ زهرا ضیافتی کافی؛ ناصر صدری؛ امیر مدیری همدان؛ لیلا آقاییان؛ فرزاد جعفری؛ علی هژبر راجعونی؛ آرش قلیانچی لنگرودی


ارزیابی میزان دسته‌ای از سموم ارگانوکلره، ارگانوفسفره و سرب در شیر پاستوریزه و خام توزیعی در شهر اصفهان

صفحه 212-221

وحید نعمان؛ محسن راستی؛ محمدرضا حیدری؛ احمدرضا رنجبری؛ سید کمال الدین علامه