اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه "تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک" در تمامی مراحل ارزیابی، داوری و انتشار مقالات به اصول و قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) پایبند میباشد.

قوانین COPE

  • دستنوشته های ارسالی میبایست مأخوذ از رساله یا طرح تحقیقاتی مصوب باشند.
  •  دستنوشته های ارسالی باید در زمینه­ ی تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد.
  • مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.
  • علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، دستنوشته یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم‌زمان برای سایر نشریه­ها ارسال نشده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.
  • مقاله‌های ترجمه شده از زبان­های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.
  • نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.
  • در صورت عدم دریافت پاسخ از طرف نویسندگان در اصلاح موارد ذکر شده در دستنوشته در بازه ی زمانی درنظر گرفته شده، و یا بازپس گرفتن دستنوشته پس از ارسال به داوری و یا مشخص شدن ارسال دستنوشته بصورت همزمان برای مجله دیگر، دستنوشته آرشیو شده و اسامی نویسندگان در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.