اهداف و چشم انداز

نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک با هدف نشر دستاوردهای علمی نوین و ارتقاء دانش پژوهشگران اقدام به انتشار یافته های پژوهشی دارای کیفیت علمی در زمینه های مختلف علوم دامپزشکی و زیست پزشکی می نماید.  یافته های علمی به روز در زمینه های بهداشت و پرورش دامها، بهداشت مواد غذائی، اپید میولوژی، بیماریزایی، ایمنی شناسی، زیست فن آوری، تشخیص، درمان، پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی با تمرکز بر بیماریهای عفونی و فرآورده های بیولوژیک مرتبط در قالب مقالات کامل تحقیقی، کوتاه، گزارشات موردی و مقالات مروری مورد ارزیابی و با رعایت کامل معیارهای اخلاقی نشر، به چاپ می­رسند.

همچنین مطالعات بیوانفورماتیک نوآورانه و تحقیقات منتج به بیان ژن، در صورت ارزیابی و احراز کارآمدی آنها در تولید احتمالی فرآورده های بیولوژیک، نیز ممکن است برای انتشار پس از طی مراحل داوری مورد ملاحظه قرار گیرند.