راهنمای نویسندگان

  راهنمای تهیه مقاله   

   شرایط :

1- مقاله نباید قبلا در هیچ مجله علمی به چاپ رسیده یا برای درج در مجله دیگر ارسال شده باشد.

 2- مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان بر عهده شخص نویسنده مسئول است و کلیه مکاتبات با وی انجام خواهد شد. از نوشتن درجه علمی نویسندگان خودداری شود و تنها بیان نام دپارتمان و موسسه/ دانشگاه محل خدمت یا تحقیق کافی است.

 

   برای ارسال مقاله به صورت الکترونیکی، مراحل زیر لازم است :

1- پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی

2- ورود به صفحه شخصی (در بالای صفحه)

3- پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط

4- بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط

نکته: هر مقاله باید به صورت چند فایل مجزا با فرمت Word (با پسوند doc. و یا docx.) شامل الف) متن اصلی مقاله حاوی تمامی شکل­‌ها و جداول و بدون نام نویسندگان (برای متن اصلی مقاله علاوه بر فایل Word فایل PDF آن هم ارسال گردد)، ب) برگ مشخصات مقاله شامل عنوان مقاله و نام و سمت­‌های نویسندگان به فارسی و انگلیسی و ج) فایل های مربوط به شکل­‌ها و جداول باشد.

5- تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن

6- در زمان ارسال مقاله ویرایش شده، پس از اعلام نظرات داوران باید در مقاله قسمت­‌های اصلاح شده هایلایت و جوابیه داوران در انتهای هر دو فایل اصلی و بدون نام باشد.

7- تمام مراحل مربوط به انتشار مقاله در این مجله رایگان می‌باشد.

 

   1- تهیه مقاله 

 مقالات باید به صورت تک ستونی با حفظ 5/2 سانتی متر حاشیه از هر طرف، درج شماره صفحه و نیز شماره خطوط به صورت پیوسته در سمت راست صفحه، در نظر گرفتن فاصله سطور 5/1 سانتی‌متر و با فونت فارسی   12 B  Lotus   و انگلیسی 10 Times New Roman  حداقل در 12 و حداکثر در 16 صفحه تهیه و ارسال گردد.

 

   2- ترتیب و شرح قسمت‌های مختلف مقاله

  مقالات ارسالی شامل برگ مشخصات مقاله، عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری کلی، سپاسگزاری، منابع و چکیده و واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی می‌باشد.

نکته: فونت عنوان مقاله و عناوین اصلی ساختار (مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری کلی و فهرست منابع و ...) باید توپر (Bold) باشد. استفاده از زیرعنوان‌ها مجاز است اما از به کارگیری زیر عنوان‌های متعدد خودداری شود.

 

2-1- برگ مشخصات مقاله :این قسمت در یک صفحه مجزا شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، و نشانی نویسنده یا نویسندگان مقاله، پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسؤل خواهد بود.

2-2- عنوان :عنوان مقاله حداکثر در 20 کلمه و منعکس کننده محتوای مقاله می‌باشد.

2-3- چکیده فارسی :چکیده مقاله باید در قالب یک پاراگراف واحد بدون بخش­بندی شامل حداکثر 250 کلمه، بیانگر مسئله، هدف، روش و نتایج به دست آمده و نتیجه‌گیری کلی از پژوهش باشد.

2-4-واژه‌های کلیدی :عبارت است از چند (حداکثر 6) کلمه‌ی مجزا که موضوع پژوهش بیشتر پیرامون آنها بوده و در عنوان نیامده است.

2-5- مقدمه :در این بخش باید موضوع مورد پژوهش معرفی و فرضیه مورد نظر تعریف شود. به اهم کارهای پژوهشی انجام شده قبلی در این مورد اشاره و زمینه لزوم پژوهش مورد نظر تشریح شود و هدف مطالعه حاضر مشخص شود.

2-6-  مواد و روش‌ها : این بخش شامل مواد مورد استفاده و شرح روش‌های به کار رفته با ذکر منابع روش‌های متداول و شناخته شده می­باشد. در این بخش علاوه بر بیان دقیق روش­های اجرایی آزمایش، باید به مواد مورد استفاده و شرکت­هایی که مواد از آ‌‌‌ن‌ها خریداری شده و مدل دستگاه­های مورد استفاده اشاره شود و طرح آزمایشی و مدل آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌­ها تشریح گردد.

 

2-7- نتایج :در برگیرنده‌ نتایج حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول و شکل است. از تکرار ارقام به صور چندگانه (جدول و شکل و غیره) خودداری شود.

2-7-1- شکل‌ها:تمامی تصاویر و نمودارها تحت عنوان شکل در متن مورد اشاره قرار گیرد (مثال: شکل 1- ....). شکل‌های به کار رفته به صورت جداگانه در قالب فایل TIFF یا JPEG ارسال گردند. شکل‌ها بدون خطوط کادر بوده و وضوح کافی داشته باشند. حداقل dpi تصاویر باید 150 باشد. تا حد امکان شکل‌ها به صورت دو بعدی سیاه و سفید نشان داده شوند. حروف و علائم آماری حتماً باید در زیرنویس نمودار به روشنی بیان و تعریف شوند. واحد مربوط به هر دو محور در هر نمودار در داخل پرانتز ذکر گردد. در نمودارها شروع و مبنای هر دو محور از صفر گرفته شود. معادله­‌ها و فرمول­ها نبایستی به صورت شکل باشند.

2-7-2- جداول: همه جداول باید فاقد خطوط افقی و عمودی باشند. ردیف بالایی در جداول دارای خط بالا و پایین باشد. پایین‌ترین ردیف نیز دارای خط زیرین باشد. نیازی به سایر خطوط نمی‌باشد. در جداول مضامین آماری رعایت شده و حروف و علائم آماری به صورت Superscript نوشته شود و حتماً در زیرنویس جدول به روشنی بیان و تعریف شود. واحدهای هر صفت نیزدر داخل پرانتز ذکر گردد.

 نکته: عناوین جداول باید در بالای جداول و عناوین شکل‌ها باید در پایین شکل‌های مربوطه درج گردد. جداول و شکل‌ها به ترتیب ارجاع داده شده در متن شماره‌گذاری شوند.

2-8- بحث: در این قسمت علل و روابط بین آن‌ها در ایجاد نتایج حاصل، با استفاده از منابع علمی دیگر، مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورت لزوم می‌توان نتایج و بحث را همزمان تحت عنوان «نتایج و بحث» ارائه کرد.

2-9- نتیجه­‌گیری کلی: مقاله باید دارای یک نتیجه‌گیری کلی باشد که این قسمت شامل یک استنتاج نهایی از پژوهش و ذکر کاربرد (های) احتمالی آن است.

2-10-  سپاسگزاری : این بخش اختیاری بوده و حداکثر در 50 کلمه، معرف اشخاص، سازمان‌ها، و نهادها و به طور کلی اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثر در انجام پژوهش و تشکر و قدردانی از آنان می‌باشد. این قسمت معمولا مشخص کننده شخص یا محل مطالعه است بنابراین در فایل اسامی نویسندگان آورده شود.

2-11- تعارض منافع: در صورت وجود هر گونه تعارض احتمالی منافع اعم از مالی یا غیر مالی که می تواند بر روی نتایج این پژوهش اثر گذار باشد، بایستی در این قسمت ذکر شود. در صورت عدم وجود تعارض منافع، ذکر  جمله "نویسندگان اعلام مینمایند که در این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی ندارند." الزامی است.

  نکات مهم:

1-  از درج پاورقی برای بیان توضیحات انگلیسی و فارسی و بالعکس خودداری شود و در صورت نیاز در درون پرانتز و در متن مقاله آورده شود. .

2- اعداد داخل متن، از یک تا نه به حروف و بالاتر از نه به عدد نوشته شود (مثال: دو روش، 235 نمونه).

3- واحدهای SI در سمت راست اعداد نوشته شوند. به صورت علامت اختصاری لاتین نوشته شود (مثال : میلی­گرم/میلی­لیتر= mg/mL)

همچنین سانتی‌گراد به صورت  c و درصد به صورت % در سمت چپ اعداد نوشته شود.

4- در صورت استفاده از علائم ریاضی (نظیر ×، +، -، >،<، (=  بین این علائم و اعداد یا کلمات مجاور فاصله در نظر گرفته شود.

5- حتی الامکان از کاربرد واژه‌های خارجی خودداری شده، اسامی و واژه‌های علمی، مکان‌ها، مواد و سایر واژه‌های خارجی را در متن مقاله به فارسی نوشته و بلافاصله آن واژه به زبان اصلی داخل پرانتز نوشته شود، مثال: در شیشه (in vitro)

6-عدد P باید با حروف بزرگ انگلیسی نوشته شود.

7- اسامی موجودات زنده (جنس و گونه) صرفاً به صورت انگلیسی (لاتین) و ایتالیک در تمام قسمت‌­های مقاله ذکر گردد.

 

2-12- منابع:

جهت ارجاع دهی به منابع به نکات ذیل توجه گردد:

1-منابع به ترتیب ارجاع در متن شماره گذاری شده و شماره منابع در متن مقاله به صورت اعداد داخل پرانتز آورده شود.

۲-هر منبعی که در اولین ارجاع شماره گذاری شده است، هرچندبار که در متن از آن استفاده می شود، به همان شماره نخست ارجاع گردد.

۳-اگر در قسمتی از یک متن از چند منبع استفاده کنید که شماره های آن متوالی است، از خط فاصله (-) بین اولین و آخرین شماره استفاده شود مثلا" (4-8)، اما اگر شماره ها متوالی نباشند بین آنها ویرگول می خورد به عنوان نمونه : (4، 6 و 8).

۴-لیست منابع باید شامل مشخصات تمام منابعی باشد که درتهیه مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند که میتواند شامل کتاب، مقاله چاپ شده در مجلات علمی، پایان نامه دانشجویی، مستندات منتشره توسط مراجع بین المللی و یا مطالب اخذ شده از سایتهای مراجع علمی باشد.

۵-مشخصات منابع بایستی به اندازه ای کامل باشد که خوانندگان بتوانند با جستجوی ساده به آن دسترسی پیدا کنند.

چگونگی ارجاع دهی در این قسمت توضیح داده شده است:

این مجله از فرمت ونکوور (Vancouver Referencing Style) جهت ارجاع دهی استفاده می کند.

نمونه‌هایی از انواع منابع قابل ارجاع:

  • مقالات:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان مقاله. نام اختصاری مجله طبق روش Index Medicus، سال انتشار، شماره جلد، صفحات. DOI مقاله

Wu JT, Leung K, Leung GM. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study. The lancet. 2020;395(10225):689-97

*توجه داشته باشید که معمولا اسم نویسندگان تا شش نویسنده آورده می شود و برای بقیه از et al. استفاده می شود. همچنین ذکر DOI مقاله در انتها ضروری است.

  • کتاب:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. نام‌ کتاب. شماره‌ چاپ، نام‌ ناشر، شهر محل نشر، سال‌ انتشار، شماره‌ جلد، شماره‌ صفحات‌. مثال:

 Altman DG. Practical statistics for medical research. 1st ed., Chapman & Hall, London, 1991, p: 63.

  • یک فصل از کتاب:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (نویسندگان) فصل، عنوان فصل کتاب. In: نام خانوادگی و حرف اول ویراستار(های) کتاب. عنوان کتاب. شماره ویرایش (اگرکه اول نباشد). محل انتشار: نام ناشر; سال انتشار. شماره صفحات فصل.

Rowlands TE, Haine LS. Acute limb ischaemia. In: Donnelly R, London NJM, editors. ABC of arterial and venous disease. 2nd ed. West Sussex (GB): Blackwell Publishing; 2009. p. 123-140.

وب سایت:

نام خانوادگی - حرف اول نام (حروف بزرگ ). عنوان صفحه [اینترنت]. نام شهر : نام ناشر؛ سال انتشار [ سال ماه روز انتشار آپدیت شدن؛ سال ماه و روز استناد]. URL: from Available

 

American Medical Association. Medical leaders urge collection of demographic information as a step toward ending health care disparities [Internet] . Chicago: American Medical Association; 2011[updated 2011 April 28; cited 2011 May 4th] . Available from: http://www.amaassn.org/ama/pub/news/news/medical-leaders-urge-collectiondemographic.

  • پایان نامه :

نام خانوادگی - حرف اول نام (حروف بزرگ). عنوان پایان نامه [dissertation] .[محل انتشار]: ناشر؛ سال انتشار. تعداد کل صفحات. مثال:

Allen SJ. The social and moral fiber of Celtic tiger Ireland [dissertation]. [Dublin]: University College Dublin; 2009. 270p.

 2-13- چکیده به زبان انگلیسی : تعداد کلمات مورد قبول چکیده انگلیسی باید 250-300 کلمه باشد. این چکیده، برگردان کامل و روان چکیده فارسی به زبان انگلیسی است. چکیده انگلیسی حتماً باید با کلمات و متن روان و گویای انگلیسی تنظیم شده باشد. اکیداً توصیه می شود که با عضو هیئت علمی که تسلط و اشراف کامل­تری به زبان انگلیسی داشته باشد مشورت صورت گیرد و املاء و انشای عنوان و چکیده انگلیسی به دقت قبل از ارسال بازبینی شود. چکیده  انگلیسی در فایل اصلی مقاله قرار می گیرد.

2-14- واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی این واژه‌ها نیز برگردان کامل « واژه‌های کلیدی» فارسی به زبان انگلیسی می‌باشد. واژگان کلیدی انگلیسی در فایل اصلی مقاله قرار می گیرد.