اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 439
تعداد پذیرش 178

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 284
تعداد مشاهده مقاله 148694
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 105440
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 70 روز
درصد پذیرش 41 %