تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک نشریه ای علمی با مجوز رسمی از دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که توسط مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در تداوم فعالیت نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) منتشر می گردد. در فرآیند ارزیابی و چاپ مقالات تلاش می شود بستری جهت نشر و در دسترس قرار گرفتن پژوهش های نوآورانه و با کیفیت محققین کشور در حوزه دامپزشکی و علوم مرتبط و همچنین فرآورده های بیولوژیک دارای کاربرد پزشکی و دامپزشکی، فراهم گردد.
نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک به صورت فصلنامه منتشر شده و امکان دسترسی آزاد و برخط به متن کامل مقالات تمام شماره ها از سال 1367 تاکنون وجود دارد. مقالات منتشره در پایگاه­های معتبر ملی و بین المللی نمایه سازی می شوند. فرآیند بررسی و داوری مقالات با دقت و به روش دو سو ناشناس انجام می گیرد و نشریه در تمام مراحل داوری، پذیرش و نشر مقالات از مقررات کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همچنین از سامانه مشابه یاب همیاب جهت ارزیابی اصالت مقالات ارسالی استفاده می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نشریه، اهداف و چشم انداز آن و نحوه ارسال مقاله به قسمتهای مربوطه در این تارنما مراجعه نمایید. در حال حاضر هزینه ای بابت بررسی و انتشار مقالات دریافت نمی گردد.

شماره جاری: دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-95 

مقاله مروری

شیوع سرمی بروسلوز اسب در ایران: مرور نظا م مند و متاآنالیز

صفحه 2-14

10.22092/vj.2023.361899.2060

ناصر وجدی؛ سید مرتضی حائریان؛ شهره عالیان سماک خواه؛ یاسمین رضیئی


مقاله کامل

شناسایی مولکولی و تعیین پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی لیستریا مونوسیتوژنز از نمونه های شیر خام، دست کارگران و تجهیزات شیردوشی در شهرکرد

صفحه 34-41

10.22092/vj.2023.361744.2056

زهرا همتی؛ امین نبوی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ علی گودرز تله جردی؛ سیاوش ساعی دهکردی؛ مهران رحمانی دهکردی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها