تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک نشریه ای علمی با مجوز رسمی از دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که توسط مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در تداوم فعالیت نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) منتشر می گردد. در فرآیند ارزیابی و چاپ مقالات تلاش می شود بستری جهت نشر و در دسترس قرار گرفتن پژوهش های نوآورانه و با کیفیت محققین کشور در حوزه دامپزشکی و علوم مرتبط و همچنین فرآورده های بیولوژیک دارای کاربرد پزشکی و دامپزشکی، فراهم گردد.
نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک به صورت فصلنامه منتشر شده و امکان دسترسی آزاد و برخط به متن کامل مقالات تمام شماره ها از سال 1367 تاکنون وجود دارد. مقالات منتشره در پایگاه­های معتبر ملی و بین المللی نمایه سازی می شوند. فرآیند بررسی و داوری مقالات با دقت و به روش دو سو ناشناس انجام می گیرد و نشریه در تمام مراحل داوری، پذیرش و نشر مقالات از مقررات کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نشریه، اهداف و چشم انداز آن و نحوه ارسال مقاله به قسمتهای مربوطه در این تارنما مراجعه نمایید. در حال حاضر هزینه ای بابت بررسی و انتشار مقالات دریافت نمی گردد.

شماره جاری: دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 2-91 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها