دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، دی 1396 
بررسی میزان شیوع و عوامل خطر بیماری زبان آبی در گاوداری‌های شیری استان فارس

صفحه 24-28

10.22092/vj.2017.113187

محسن معنویان؛ مجید هاشمی؛ فرهنگ توان؛ سید محمد حسین حسینی؛ داوود نیکو


اثر افزودنی‌های باکتریایی بر بافت‌شناسی ژژنوم بلدرچین‌های ژاپنی با کمبود پروتئین تغذیه‌ای

صفحه 58-68

محمدرضا اسدی؛ رسول شهروز؛ شاپور حسن زاده؛ سید داوود شریفی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد


بررسی پایداری واکسن بروسلوز سویه (IRIBA) بعد از محلول کردن واکسن لیوفیلیزه

صفحه 85-91

10.22092/vj.2017.109872.1287

سجاد دوستداری؛ سید ابراهیم حسن نیا؛ ابوالفضل خفری؛ آناهیتا عمادی؛ رامین باقری نژاد


تعیین مقدار رادون و سایر فراسنجه‌های موثر بر کیفیت شیرهای پاستوریزه ی موجود در بازار کرمان

صفحه 141-146

منصوره منصوربهمنی؛ علیرضا وکیلی؛ محسن دانش مسگران؛ محمدرضا رضایی؛ الهام رضوان نژاد


ارزیابی ظاهری و آسیب شناختی زخم‌شیردان گاو در کشتارگاه صنعتی تبریز

صفحه 192-202

حمید اکبری؛ امیرعلی شهبازفر؛ عبداله عراقی سوره؛ حمیده حسن نژاد؛ مهسا زنگیشه؛ مصطفی طاهری


بررسی اثرات سطوح مختلف ماکروجلبک جیره (Gracilaria pygmaea) بر برخی شاخص خونی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)

صفحه 223-230

نرجس تنگستانی؛ وحید مرشدی؛ محمود نفیسی بهابادی؛ مریم عضدی؛ آناهیتا فرهودی


بررسی مقادیر فلزات آهن، سرب و کروم در عضله میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) جاسک و تنگه هرمز

صفحه 241-247

امین غلام حسینی؛ پریا اکبری؛ محسن علی؛ سیاووش سلطانیان؛ وحیده تقدسی؛ محمد سعید فریدونی