دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 2-185 
بررسی شرایط بهینه اسپور زایی وکشت باکتری رویشی کلستریدیوم نووای: عامل قانقاریای عفونی

صفحه 10-20

فاطمه عابدی جعفری؛ رضا پیله چیان لنگرودی؛ اصغر عبدلی؛ ندا سلیمانی؛ سید مسعود حسینی


جداسازی، شناسایی و تعیین هویت مولکولی گونه های آیمریا در گوساله ها

صفحه 31-40

وحید نصیری؛ حبیب اله پایکاری؛ فرنوش جامعی؛ غلامرضا کریمی


آنالیز بیان ژن ماهیچه اسکلتی به منظور شناسایی ژن‌های مؤثر در فرایند رشد گاو گوشتی

صفحه 123-131

فریبا آنه شبه ناصری؛ محمدرضا بحرینی بهزادی؛ زهرا رودباری؛ سعیده اسکندری نسب


اثر نانوذرات لسیتین سویا در رقیق‌کننده بر ماندگاری اسپرم قوچ در شرایط سرد

صفحه 142-150

لیلا افضلی چگنی؛ سید مجتبی موسوی؛ مجید خالداری؛ سعید محمدزاده