دوره و شماره: دوره 33، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 2-168 

مقاله کامل

1. بررسی شیوع، روش‌های تشخیص و تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیماری نیوکاسل در کشور بر اساس نظر کارشناسان خبره آزمایشگاهی

صفحه 2-7

محمد حسین فلاح مهرابادی؛ علیرضا باهنر؛ حبیب ا... حاجی عبدالوهاب؛ فرشاد تهرانی؛ نجمه معتمد؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ زهرا برادران سید


12. بررسی نقش گیرنده‌های نوروپپتید وای در اخذ آب جوجه خروس‌های گوشتی

صفحه 101-107

شیبا یوسفوند؛ فرشید حمیدی؛ مرتضی زنده دل؛ عباس پرهام


15. پایش همه جانبه رخداد مرگ و میر بالای پرندگان آبزی مهاجر تالاب میانکاله در سال 1398

صفحه 130-139

علی صفر ماکنعلی؛ ارکیده حیدرنژاد؛ وحید کشاورز زمانیان؛ محمد حبیبی؛ کوروس ربیعی؛ حمید رضا طالیفر؛ حامد عبدالهی


مقاله کوتاه

17. مطالعه مورفولوژی و مورفومتری اسکلت بال و اندام خلفی خوتکا (Anas crecca)

صفحه 149-157

بهرخ مرزبان عباس آبادی؛ فاطمه امیری؛ امید حاجیان؛ صابر رحمتی