موضوعات = باکتری‌شناسی دامپزشکی
تعداد مقالات: 13
2. پروتئین‌های ایمنی‌زای مشترک بین سروتیپ‌های پاستورلا مولتوسیدا: کاندیدهائی برای بهبود واکسن

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 38-46

سعید عطائی کچوئی؛ نجمه معتمد؛ صبا عطایی کچویی


3. شناسایی و تعیین هویت مولکولی باکتری بورخولدریا مالئی جدا شده از نمونه‌ی خون اسب مبتلا به مشمشه

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 2-10

سجاد یزدانستاد؛ نادر مصوری؛ کیوان تدین؛ ایرج مهرگان


4. جداسازی مایکوباکتریوم ایویوم زیر گونه پاراتوبرکولوزیس از نمونه‌های مشکوک و تائید آن به روش Nested-PCR

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-47

لیدا عبدالمحمدی خیاو؛ مسعود حق خواه؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری


6. جداسازی و شناسایی میکروبیولوژیک جدایه‌های پاستورلا مولتوسیدا از گاو در کشتارگاه‌های البرز و تهران

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 64-69

مجید ولدان؛ احمدرضا جباری؛ محمد سخاوتی؛ محی الدین نیرومند؛ علیرضا عرب؛ کیوان تدین


7. شناسایی سویه‌های واکسن گاومیش و پرندگان پاستورلا مولتوسیدا ساخت موسسه رازی بر مبنای نسخه استرالیا طبقه‌بندی ژنتیکی به روش آنالیز توالی نوکلئوتیدها در لوکوس‌های چندگانه

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 2-9

مهشید سیروش؛ سبا برهانی؛ محیا ایرانشاهی؛ احمدرضا جباری؛ رایناک قادری؛ محمد سخاوتی؛ سید رضا بنی هاشمی؛ مجید ولدان؛ سحر عباسی؛ کیوان تدین


9. گروه فیلوژنی اشریشیا کلی‌های جدا شده از جوجه بلدرچین‌های ژاپنی سپتی‌سمیک در اهواز

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 72-78

زهرا برومند؛ رضا زارع؛ داریوش غریبی؛ رمضان علی جعفری؛ مسعود قربان پور؛ کتایون کاظمی


10. استفاده از آزمون رز بنگال برای شناسایی مشمشه در اسب‌ها

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-65

امین کریمی؛ نادر مصوری


11. استفاده از یک سیستم VNTR بومی شده متکی بر دو لوکوس در دسته بندی ژنتیکی جدایه‌های صحرایی بورخولدریا مالئی در ایران

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 51-58

شجاعت دشتی بور؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری؛ سید کاظم بیدوکی


12. بررسی شیوع بیماری‌های باکتریایی طیور در ارتفاعات متفاوت استان ایلام

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-92

ابراهیم بابااحمدی؛ مراد نصری


13. فیلوژنی سویه‌های واکسن مایکوپلاسما آگالاکتیه موجود در ایران با استفاده از روش (Multi Locus Sequence typing (MLST

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 93-99

خاطره کبیری؛ کیوان تدین؛ سید علی پوربخش؛ جمیله نوروزی