کلیدواژه‌ها = PCR
تعداد مقالات: 11
2. بررسی آلودگی به تیلریا اکویی و بابزیا کابالی در الاغ‌های استان کردستان

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 93-98

سیامک کاکه خانی؛ صادق رهبری؛ رسول مدنی؛ سعید بکایی


4. تشخیص آسیب‌شناسی و ملکولی ویروس آبله پرندگان در مرغان بومی شهر خرم‌آباد

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 2-10

حسن نوروزیان؛ قاسم فرجانی کیش؛ حسین حسینی


5. بررسی حضور کمپیلوباکتر در مرغ‌های عرضه‌شده در فروشگاه‌های سطح شهرستان کرمانشاه

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 50-57

زهرا رادفر؛ آزاده فروغی؛ مهرداد پویانمهر


6. بررسی فراوانی بروسلا آبورتوس در گاوهای هلشتاین شمال غرب ایران با استفاده از روش‌های سرولوژی و PCR

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 85-91

علی سلیمان زاده؛ قادر جلیل زاده امین؛ علی وقار


8. بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ ژن های همولیزین استافیلوکوکوس آرئوس های جداشده از ورم پستان تحت بالینی در منطقه‌ی ساوجبلاغ، استان البرز

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 14-20

آرش قاسم عزیزی؛ مسعود حق‌خواه؛ هادی پورتقی؛ علی شیرازی نزاد؛ فاطمه ناصرپور


10. کاربرد PCR با استفاده از پرایمرهای 16srRNA و کد کننده لیپاز خارج سلولی جهت تعیین هویت آئروموناس هیدروفیلا و مقایسه آن با آزمون‌های بیوشیمیایی

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 15-24

مینا آهنگرزاده؛ رحیم پیغان؛ مسعود قربانپور نجف‌آبادی؛ مصطفی شریف‌روحانی؛ مهدی سلطانی


11. شناسایی اولین جدایه‌های باسیل پاراتوبرکلوزیس در بز و گوسفند از ناحیه مرکزی ایران

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 46-51

امیر حسین شاهمرادی؛ کیوان تدین؛ وحید نعمان؛ روح الله کشاورز