دوره و شماره: دوره 36، شماره 1، فروردین 1402 
واکاوی پروفایل بیان ژنی به منظور شناسایی ژن‌های کلیدی در مسیر لیپوژنز در جوجه گوشتی

صفحه 91-101

10.22092/vj.2022.358230.1962

فریبا مشایخی؛ مژگان مظهری؛ امیدعلی اسماعیلی پور؛ مرتضی مختاری؛ زهرا رودباری


ارزیابی اجزای تشکیل‌دهنده فرآورده‌های گوشتی با استفاده از روش بافت‌شناسی و تحلیل تصویری

صفحه 102-112

10.22092/vj.2022.358361.1966

محمدرضا اسدی؛ علی کلانتری حصاری؛ سید سهیل قائم مقامی؛ نازنین مصلح؛ بهناز قربان زاده؛ پویا عبدی


اپیدمیولوژی مولکولی بیماری لوک آمریکایی در کلنی‌های زنبور عسل هشت استان ایران

صفحه 113-119

10.22092/vj.2022.357904.1952

مجتبی محرمی؛ حسین مدیرروستا؛ مریم ترکمن؛ حمیدرضا جلالی؛ کامیار احمدی؛ محمد حسین فلاح مهرابادی