دوره و شماره: دوره 35، شماره 3، مهر 1401 
ارزیابی امکان بازگشت حدت و بی‌ضرری بذر واکسن زنده تخفیف حدت یافته آبله ماکیان موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی

صفحه 12-17

ناصر قدسیان؛ بهمن خالصی؛ نجمه معتمد؛ محمد مجید ابراهیمی؛ محمد عبداشاه؛ زهره مجاهدی؛ نادیه شیری


مقاله کوتاه

پاسخ مقاله نقد و بررسی مقاله پایش همه جانبه رخداد مرگ و میر بالای پرندگان آبزی مهاجر تالاب میانکاله در سال 1398

صفحه 92-95

علی صفر ماکنعلی؛ ارکیده حیدرنژاد؛ وحید کشاورز زمانیان؛ محمد حبیبی؛ کوروس ربیعی؛ حمید رضا طالیفر؛ حامد عبدالهی