دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 2-128 

مقاله کامل

طراحی و ساخت آزمایشگاهی واکسن غیر فعال سه گانه بیماری نیوکاسل، آنفلوآنزای پرندگان تحت تیپ H9N2 و بیماری بورس عفونی

صفحه 13-21

محمدمجید ابراهیمی؛ ناصر قدسیان؛ شهلا شاهسوندی؛ علی آمقی؛ سیدرضا ابراهیمی


اعتبارسنجی نوارهای ادراری انسانی به لحاظ پارامترهای مختلف بیوشیمیایی در سگ

صفحه 35-42

ندا اسکندرزاده؛ محمد زمانی احمد محمودی؛ فاطمه حکمتی نیا؛ مهدیه رضائی؛ مسعود ایمانی


مقاله کوتاه

بررسی سرولوژیک توکسوپلاسموزیس در ماکیان آزادزی شهرستان کرمانشاه

صفحه 103-109

آرزو بیات؛ عبدالعلی چاله چاله؛ فرید رضائی؛ زهرا نیکوصفت


اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) با آرد ماهی بر ساختار بافت روده بچه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)

صفحه 110-119

منصور زینلی؛ ابراهیم ستوده؛ محمود نفیسی بهابادی؛ وحید مرشدی؛ سید احمد قاسمی؛ منصور طرفی موزان زاده


تأثیر رنگ‌دانه طبیعی آلگاسان بر پروفایل اسیدهای چرب گوشت بلدرچین ژاپنی

صفحه 120-128

فرهاد احمدی؛ سید مجتبی موسوی؛ محسن محمدی ساعی؛ بابک ماسوری