دوره و شماره: دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 2-221 
تولید آزمایشگاهی کاندیدای واکسن غیرفعال طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) و ارزیابی ایمنی‌زایی آن در گوسفند و بز

صفحه 48-57

مرتضی اکبریان؛ هادی کیوانفر؛ محسن لطفی؛ سید محمود عظیمی دزفولی؛ حمیدرضا ورشویی


برهمکنش واکسن نیوکاسل با پاسخ سرمی ناشی از واکسن بیماری لارنگوتراکئیت عفونی پرندگان

صفحه 66-71

اسداله ارژنگ پور؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ حسین حسینی؛ کاوه پروندار اسدالهی


ارزیابی پایداری واکسن Rev.1 بعد از محلول‌سازی واکسن لیوفیلیزه تولید شده در موسسه رازی

صفحه 82-91

سجاد دوستداری؛ تقی زهرایی صالحی؛ ابوالفضل خفری؛ رامک یحیی رعیت؛ سعید عالمیان


بررسی دقت تشخیص آبستنی و فحلی بزهای سانن با سنجش هورمون‌های استرادیول و پروژسترون به‌وسیله الایزا

صفحه 149-156

ارکیده حیدرنژاد؛ سعید فیروزه؛ سید سهیل قائم مقامی؛ نوید داداش پور دواچی؛ سعید رضا اصغری


مطالعه مورفولوژی و مورفومتری گردن‌رحم درمیش‌های نژاد شال و افشاری

صفحه 157-165

سروش بختیاری راد؛ زهرا طوطیان؛ جواد صادقی نژاد؛ مهدی وجگانی؛ بهادر شجاعی


مقاله کوتاه

مقایسه اثربخشی و قدرت تکثیر واکسن‌های نیوکاسل درحضور تیتر بالای آنتی‌بادی در گله‌های تخم‌گذار تجارتی

صفحه 194-200

حسین حسینی؛ فرزاد جعفری؛ محمد حسین فلاح مهرابادی؛ محمدرضا قرآنی؛ لیلا آقاییان؛ زهرا ضیافتی کافی؛ ناصر صدری؛ امیر مدیری همدان؛ آرش قلیانچی لنگرودی


بررسی نقش آزمایشگاه و آنتی‌ژن در تکرارپذیری نتیجه آزمون ممانعت از هماگلوتیناسیون بیماری نیوکاسل

صفحه 201-208

آرش قلیانچی لنگرودی؛ زهرا ضیافتی کافی؛ ناصر صدری؛ لیلا آقاییان؛ امیر مدیری همدان؛ علی هژبر راجعونی؛ محمد حسین فلاح مهرابادی؛ حسین حسینی