موضوعات = انگل‌شناسی دامپزشکی
تعداد مقالات: 13
1. بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیازیس احشایی در سگ‌های بی صاحب استان البرز

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 68-75

وحید نصیری؛ حبیب اله پایکاری؛ مهدی محبعلی؛ فرنوش جامعی؛ بهناز آخوندی؛ محمد امین فسونگر


3. فراوانی، آسیب شناسی و اهمیت بهداشت عمومی لینگوآتولوزیس در بزهای کشتارشده در کشتارگاه‌های استان لرستان

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 51-58

محمدرضا ولی نژاد؛ حمیدرضا شکرانی؛ قاسم فرجانی کیش


4. بررسی فراوانی آلودگی به انگل پرژوالسکیانا (.Przhevalskiana spp) در بزهای کشتار شده شهرستان جیرفت

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 76-84

یاسر پیرعلی؛ معصومه اسکندری؛ حسین عباسی دهکردی؛ حمید رضا عزیزی؛ نادر احمدی


7. بررسی ارزش تشخیصی آنتی‌ژن B کیست هیداتید، به روش دات بلات در استان آذربایجان شرقی

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 34-41

سالار ضرابی اهرابی؛ رسول مدنی؛ بهار شمشادی؛ شاهرخ رنجبر بهادری؛ حسین هاشم زاده فرهنگ؛ مجید منتظر باویلی


8. بررسی اثر داروی سالینومایسین روی دفع اواوسیست آیمریا در ماکیان از طریق آزمایش مانیتورینگ بستر

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 11-18

طاهره نوروزی کوه؛ سالومه شیرعلی؛ صادق رهبری


9. ارزیابی اثرات نانوذرات اکسید روی علیه مراحل مختلف زندگی کنه آرگاس پرسیکوس (آکاری: آرگازیده) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 101-109

بیژن اسمعیل نژاد؛ آوات سمیعی؛ ناصر حاجی پور؛ سپیده رجبی؛ یوسف میرزایی


10. بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از نئوسپورا کنینوم و توکسوپلاسما گوندئی در سگ‌ها در شهرستان اهواز

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-100

مرتضی حسینی نژاد؛ فرزانه حسینی؛ سید سروش ایوبی


12. بررسی آلودگی به تیلریا اکویی و بابزیا کابالی در الاغ‌های استان کردستان

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 93-98

سیامک کاکه خانی؛ صادق رهبری؛ رسول مدنی؛ سعید بکایی


13. شناسایی پروتئین‌های راپتری4(ROP4)و انولاز2 توکسوپلاسما گوندی به عنوان آنتی ژن‌های غالب ایمنی در گوسفند

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 99-107

محمدتقی احدی؛ رسول مدنی؛ ناصر حقوقی راد؛ احمدرضا اسماعیلی رستاقی