دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-95 (پیاپی 104) 

شناسنامه علمی شماره

1. بررسی وجود تایلورلا اکوئی جنیتالیس در اسب عرب استان خوزستان از طریق کشت و PCR

صفحه 2-8

حسین پاشایی چلکاسری؛ مسعود فرخ روز؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ داریوش غریبی؛ سعد گورانی نژاد؛ سارا معماری


5. ارزیابی اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی مرزه بختیاری بر برخی باکتریهای بیماری زای غذازاد در گوشت قرمز

صفحه 28-37

سعید حبیبیان دهکردی؛ ساجده قلی پور؛ حمدالله مشتاقی بروجنی؛ عزیزالله فلاح


6. تاثیر حشره کش دیازینون و علف‌کش بوتاکلر بر بافت کبد و آبشش بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa)

صفحه 38-42

حسین پاشایی چلکاسری؛ مسعود فرخ روز؛ عباسعلی زمینی؛ حبیب وهاب زاده؛ یاور ابراهیمیان


7. مطالعه در مورد مقاومت به آنتی بیوتیکهای بتالاکتام در اشریشیا کلیهای جداسازی شده از قناریهای یزد

صفحه 43-46

حسین طهماسبی؛ حسن ممتاز؛ محمد رفیعی دولت آبادی؛ سارا براتی؛ سمانه مهرابیان؛ شرمین فرهمندی


8. اثرات دورههای گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیب لاشه بچه تاس ماهیان سیبری (Acipenser baeri)

صفحه 47-52

وحید مرشدی؛ پریتا کوچنین؛ محمود بهمنی؛ محمد علی یزدانی؛ حمیدرضا پورعلی؛ قاسم عشوری؛ مریم عضدی


10. ردیابی مولکولی لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا ایوانوی در موارد سقط گاو در شهرکرد

صفحه 60-63

حسین طهماسبی؛ امیر مومنی؛ تقی تکتاز هفشجانی؛ سمانه مهرابیان؛ حسن ممتاز


11. مطالعه هیستوپاتولوژیک پوست و روده در ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی مبتلا به Lactococcus garvieae

صفحه 64-69

سعیده حیدری نژاد؛ نگین سلامات؛ فاضل پوراحمد؛ احمد سواری؛ بیتا ارچنگی