دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، بهار 1393، صفحه 2-91 (پیاپی 102) 

شناسنامه علمی شماره

1. تعیین تقریبی فلور میکروبی و ماندگاری شیرهای پاستوریزه در شهرستان شیراز

صفحه 2-10

حمیدرضا قیصری؛ مریم جعفری؛ زهره کاردان


2. بررسی بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیک آثار واکسن چهارتایی انتروتوکسمی در موش سوری

صفحه 11-19

مجید عزتخواه؛ مجتبی علی ملایی؛ امین درخشانفر؛ حمید شریفی؛ مهرداد شمس الدینی بافتی


3. شناسایی مولکولی و بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی Aeromonas hydrophila جدا شده از کبوترهای خانگی در شهرکرد

صفحه 20-25

حسین طهماسبی؛ امین غلامحسینی؛ حسین ریاحی چلیچه؛ حسن ممتاز؛ محمد رفیعی دولت آبادی؛ میلاد جعفری؛ سمانه مهرابیان


4. بررسی پارامتر های فیزیولوژیکی غدد پستان در گاوان بومی مبتلا به تورم پستان

صفحه 26-33

سید مهراد میرسعیدی فراهانی؛ رویا صدری؛ فاطمه توده دهقان


5. اثر 4-n-نونیل فنل بر سنتز ویتلوژنین و غلظت هورمون های تیروئیدی در جنس نر نابالغ ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

صفحه 34-44

محمد نادری؛ علیرضا صفاهیه؛ سیمین دهقان مدیسه؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ حسین ذوالقرنین


6. بررسی ارتباط متقابل بین شاخص های تشخیص وضعیت مس در خون و کبد گاو

صفحه 45-56

المیرا سلیمان زاده؛ بهرام دلیرنقده؛ سیامک عصری رضایی


9. بررسی رفتار اطلاعیابی پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

صفحه 77-84

احمد یوسفی؛ عباس گیلوری؛ طیبه شهمیرزادی؛ مریم کشاورز