دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، تابستان 1395 
7. بررسی فراوانی بابزیا در سگ‌های نواحی شهری و روستایی شهرستان تبریز

صفحه 56-63

مهدی حسین زاده ورجوی؛ جواد اشرفی هلان؛ نسرین صالحی؛ احد بازمانی؛ احمد نعمت اللهی؛ عباس ایمانی باران


11. بررسی پارامترهای خونی و سرمی ماهی کفال طلایی دریای خزر (Liza aurata)

صفحه 88-96

فاطمه کاردل؛ شیلا میدظهیر؛ فرزانه میرزاپور؛ مریم آخوندیان