دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل

1. طراحى سیستم الایزا جهت سنجش پادتن تولید شده در خوکچه هندى ایمن شده با ویروس تب‌برفکى

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

مهسا کریمی؛ رسول مدنی؛ فریبا گلچین فر؛ تارا امامی؛ پرویز پاکزاد


2. پایش ژنتیکی جایگاه های ایمونوژنتیک کمپلکس سازگاری بافتی کلاس-1 در موش‌های BALB/c

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

علیرضا یوسفی؛ محمد مهدی رنجبر


3. تشخیص صفت فاصله زایش با استفاده از روشهای درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان در گاوهای شیری هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

مریم منتظری؛ محمدرضا بحرینی بهزادی


4. بررسی آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در گاوداری های صنعتی استان خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

علیرضا صدربزاز؛ حامد حسینیون؛ محمد رضا یوسفی؛ وحید نعمان


5. تغییرات بافت شیردان در آلودگی طبیعی با مراحل نوزادی و بالغ نماتود‌ها در گوسفندان نژاد کردی استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

مریم نظربیگی؛ محمد یخچالی؛ سید حسین مرجانمهر؛ فاضل پوراحمد


6. ارزیابی تاثیر التراسونوگرافی داربست نانوکامپوزیت زئولیت/کلاژن در ترمیم استخوان ران خرگوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

نگار جوادیان؛ عباس وشکینی؛ علیرضا جهاندیده؛ ابولفضل اکبرزاده؛ احمد اصغری


7. تأثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدلاکتیک و پری‌بیوتیک مانان‌الیگوساکارید و بتاگلوکان بر پارامترهای ایمنی قزل آلا و بقا در برابراسترپتوکوکوس اینائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

محمد هادی نخعی؛ عادل حقیق خیابانیان اصل؛ قباد آذری تاکامی؛ وودود رضویلر؛ میثم تهرانی شریف؛ محمد حسین غفوریان ابدی


8. بررسی فعالیت ضد میکروبی و سمیت پپتید انتروسین P و دو اسانس گیاهی برباکتری های بیماریزای دامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

سیده زهرا موسوی؛ سید امین کاظمی؛ محسن محروقی؛ عباس تنهاییان


9. بررسی وقوع کریپتوکوکوزیز(عامل مسبب بیماری کبوتربازان )در کبوتران در فصول گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

سید ساعد میرپوریان؛ فروغ طلازاده؛ مسعود قربانپور؛ رمضانعلی جعفری


10. ارزیابی توکسین زایی کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D در سه نوع محیط کشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

علیرضا کریم آبادی زاده؛ مهرداد شمس الدینی بافتی


11. ارزیابی روش های جراحی مکینون تغییر یافته و تنگ کردن دیواره ی مهبلی- دهلیزی در درمان یوروواژینا در گاوهای شیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

علیرضا رعایت جهرمی؛ عباس روشن قصردشتی؛ مجتبی کافی؛ علی دلیر؛ احسان ناظری


12. جداسازی و بررسی خاصیت ضدباکتریایی اکتینوباکتریا از کود الاغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

صدیقه یوسفی نژاد؛ فاضل پوراحمد؛ مصطفی نعمتی


13. بررسی تأثیر اسانس و عصاره الکلی گیاه آنیسون (Pimipinella anisum) بر اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به-صورت برون‌تنی (In vitro)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

آرش چهاردولی؛ آزاده فروغی؛ محمد ابراهیم نوریان سرور


14. تاثیر مکمل‌ غذایی لاکتوفرین و پودر جلبک اسپیرولینا بر شاخص‌های رشد و ایمنی جنس ماده ماهی گورخری(Danio rerio)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

سانار صادقی گوغری؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان


15. توسعه و یافتن الیگونوکلئوتیدها برای مارکرهای گلبول قرمز تیپ B با هدف کاربرد در انتقال دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

کمال رحیمی زاده؛ غلامرضا هاشمی تبار؛ محمد رضا باسامی؛ علیرضا حق پرست؛ مجتبی سنکیان؛ راکش ویدو


16. اثر رنگدانه لیکوپن بر عملکرد رشد، کارایی غذا و ترکیبات بیوشیمیایی بدن میگوی رودخانه‌ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

محمد اتفاق دوست؛ حمید علاف نویریان


17. بررسی میزان دوز عفونی و سرعت تکثیر واکسنهای لاسوتا و کلون لاسوتا بیماری نیوکاسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

محمد عبدالشاه؛ حسین حسینی؛ محمد حسین فلاح مهرابادی؛ آرش قلیانچی لنگرودی


18. تاثیر خارخاسک، خرنوب و زنجبیل بر توان تولید‌مثلی خروس‌های مادر گوشتی سویه راس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

رضا مسعودی؛ هدی جواهری بارفروشی؛ سید عبدالله حسینی؛ فاطمه زارعی؛ زهرا عبدالهی


19. مطالعه چندشکلی در ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز (DGAT1) شترهای تک کوهانه خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

اقبال یاوری؛ جمال فیاضی؛ محمود نظری؛ خلیل میرزاده


20. آنالیز فیلوژنیک و مطالعه ی خصوصیات توالی ژن LSD142 شش جدایه ی ویروس بیماری لمپی اسکین ایران و سویه های ثبت شده کاپری پاکس ویروس در بانک ژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

زینب هدایتی؛ حمیدرضا ورشوی؛ علی محمدی؛ محمد طاطبایی؛ علیرضا یوسفی


21. ارزیابی سوبستراهای سلولی مورد استفاده در تحقیق و تولید فرآورده‌های بیولوژیک از نظر آلودگی به ویروس های BVD 1&2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

پوران هیبتی؛ محسن لطفی؛ علی اسحقی


22. ارزیابی سویه های مختلف ویروس نیوکاسل در واکسن های غیرفعال در چالش با ژنوتیپ 7

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

حسین حسینی؛ محمد حسین فلاح مهرابادی؛ محمد عبدالشاه؛ لیلا آقاییان؛ امیر مدیری همدان؛ زهرا ضیافتی کافی؛ علی هژیر راجعونی؛ ناصر صدری؛ آرش قلیانچی لنگرودی


23. جداسازی و شناسائی مولکولی قارچ های آلوده کننده جیره بر پایه سویا و ذرت طیور در منطقه بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

ام البنین معتمد رضائی؛ محمد رضا میرزائی؛ مهدی جهانی؛ عباسعلی رمضانی


24. اثرات آستاگزانتین بر کارایی رشد، میزان بازماندگی و پراکسیداسیون لیپیدی در ماهی قزلآلای رنگینکمان (ncorhynchus mykiss)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

نجمه شیخ زاده؛ مجتبی ظهوری؛ شلاله موسوی


25. سکانس کامل سویهClone12 IR مشتق شده از سویه لاسوتا ویروس نیوکاسل مؤسسه رازی به روش کلونینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

ایوب سلیمی؛ آیدین ملوکی؛ حسین گودرزی؛ سید رضا ابراهیمی؛ محمد مجید ابراهیمی؛ بهمن خالصی


26. بررسی آلودگی شیر به برخی از فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم، نیکل و جیوه) در گاوداری‌های استان قزوین و اثرات آن بر سلامتی انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

مهدی افتخاری؛ احسان شهرامی؛ محمد حسین هادی تواتری؛ معصومه اطلس باف


27. بررسی فعالیت آنتاگونیستی لاکتوباسیل های جدا شده از شیر و ماست گاومیش علیه بعضی از پاتوژن های غذایی در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

روژین احمدی لیوانی؛ آنیا آهنی آذری؛ هادی کوهساری


28. اثر دسترسی به گردشگاه و افزودن مولتی آنزیم بر عملکرد رشد و کیفیت گوشت جوجههای گوشتی با رشد سریع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

رضا وکیلی؛ رضا قره باغی


29. تاثیر استفاده از دانه کتان بعنوان منبع امگا 3 برمیزان تولید شیر و بیان ژن های درگیر در رشد و نمو بافت پستان در بزهای سانن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

حمیدرضا سیدآبادی؛ قباد عسگری جعفرآبادی؛ امیررضا محمودی؛ هدی جواهری بارفروش


30. بررسی میزان آلودگی اشریشیاکلی در تخم مرغ های شهر اردبیل و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

آیدین عزیزپور


31. بررسی بیان ژن پروتئین‌ شوک حرارتی70 (HSP70) مغز، هورمون تیروئیدی T4، صفات ایمنی و عملکردی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف خاکشیر (Descurainia sophia) در شرایط تنش گرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

محمد کاظم نطاقی؛ سید رضا هاشمی؛ یوسف جعفری آهنگری؛ سعید حسنی؛ احد یامچی؛ پویا پارسایی


32. ارزیابی سازگاری بین روشهای الایزا و شاخص خنثیسازی ویروس در تشخیص آنتیبادی علیه ویروس بیماری لامپیاسکین در گاو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

محمد حسن ابراهیمی جم؛ هادی کیوانفر؛ حمیدرضا ورشویی؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ محسن لطفی


33. بررسی دقت تشخیص آبستنی و فحلی بزهای سانن با سنجش هورمونهای استرادیول و پروژسترون به‌وسیله الایزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

ارکیده حیدرنژاد؛ سعید فیروزه؛ سید سهیل قائم مقامی؛ نوید داداش پور دواچی؛ سعید رضا اصغری


34. طراحی الگوی فرآیند تجاریسازی فناوری، با تمرکز بر صنعت دارو و فراوردههای بیولوژیک با استفاده از رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

محمد کاوئی؛ حسین صادقی؛ محمد عزیزی


35. مقایسه روش های میکروسکوپیک و ملکولی در تشخیص آناپلاسما مارجیناله و تعیین عوامل خطر مرتبط در گاوهای استان سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

وحید نعمان؛ پیمان آدمی دهکردی؛ سید شاپور رضا شجاعی


مقاله کوتاه

36. اولین گزارش آلودگی کشتارگاهی بزان به شیستوزوما ترکستانیکوم در استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

حسن نایب زاده؛ حجت اله خیری؛ شهریار یاوری


37. داکینگ مولکولی پپتید 36 CLF با آنتی‌‌ژن‌های سطحی ویروس آنفلوانزای طیور تحت تیپ H5N8

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

انیس صاحب نظر؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمدهادی سخاوتی


گزارش موردی

38. ارزیابی میزان دسته‌ای از سموم ارگانوکلره، ارگانوفسفره و سرب در شیر پاستوریزه و خام توزیعی در شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

وحید نعمان؛ محسن راستی؛ محمدرضا حیدری؛ احمدرضا رنجبری؛ سید کمال الدین علامه


مقاله کامل

39. بررسی بیان ژن های اینترلوکین 10 و TNF-α در ماهی قزل آلای رنگین کمان در پاسخ به عفونت ویروسی سپتی سمی خونریزی دهنده (VHS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

مجتبی افضلی؛ قدرت اله رحیمی میانجی؛ محسن قلیزاده


مقاله کوتاه

40. بررسی بر همکنش بین ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 و واکسن لاسوتا نیوکاسل در تفسیر پاسخ آزمون های سرولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

حسین حسینی؛ حسن پور عباس؛ زهرا ضیافتی کافی؛ ناصر صدری؛ امیر مدیری همدان؛ لیلا آقاییان؛ فرزاد جعفری؛ علی هژبر راجعونی؛ آرش قلیانچی لنگرودی


مقاله کامل

41. جداسازی، شناسایی، تعیین سروتیپها و بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلاهای طیور در چند مرغداری استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

شمس الدین قائم مقامی؛ سهیلا مرادی بیدهندی؛ پژواک خاکی؛ علی محمدیان؛ فریبا کاوش؛ رایناک قادری؛ عادل حمیدی


42. پاتوتایپینگ و ارزیابی الگوی مقاومت چندآنتی بیوتیکی در اشریشیاکلی های جدا شده از مراکز فروش گوشت مرغ شهرشیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

ماندانا باصری؛ عباسعلی رضائیان


43. بررسی آلودگی و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلاهای جداشده از گله‌های بلدرچین تخمگذار در استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

سعید بیات؛ کاوه پروندار اسدالهی؛ لیلا گلستان


مقاله کوتاه

44. بررسی نقش آزمایشگاه و آنتی‌ژن در تکرارپذیری نتیجه آزمون ممانعت از هماگلوتیناسیون ویروس بیماری نیوکاسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

آرش قلیانچی لنگرودی؛ زهرا ضیافتی کافی؛ ناصر صدری؛ امیر مدیری همدان؛ لیلا آقاییان؛ علی هژبر راجعونی؛ محمد حسین فلاح مهرابادی؛ حسین حسینی


مقاله کامل

45. تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی بر اساس ناحیه HVR I D-loop میتوکندری سه نژاد گوسفند بومی ایران (تالشی، شال و ماکویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

محمود نظری؛ غزال محمدی اهوازی


46. بررسی اثر هسپرتین بر تغییرات بافتی و میزان بیان HSP70 در مغز متعاقب ایسکمی پرفیوژن مجدد عضلات اسکلتی موش صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

حامد اشرف زاده تخت فولادی؛ پژمان مرتضوی؛ احمد اصغری؛ فریبرز معیر


47. ارزیابی پایداری واکسن Rev1 بعد از محلول سازی واکسن لیوفیلیزه تولید شده در موسسه رازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سجاد دوستداری؛ تقی صالحی زهرایی؛ ابوالفضل خفری؛ رامک یحیی رعیت؛ سعید عالمیان


مقاله کوتاه

48. مقایسه اثر بخشی و قدرت تکثیر واکسن های نیوکاسل درحضور تیتر بالای آنتی‌بادی در گله‌های تخم‌گذار تجارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

حسین حسینی؛ فرزاد جعفری؛ محمد حسین فلاح مهرابادی؛ محمدرضا قرآنی؛ لیلا آقاییان؛ زهرا ضیافتی کافی؛ ناصر صدری؛ امیر مدیری همدان؛ آرش قلیانچی لنگرودی


مقاله کامل

49. مطالعه مورفولوژی و مورفومتری گردن رحم میش های نژاد شال و افشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سروش بختیاری راد؛ زهرا طوطیان؛ جواد صادقی نژاد؛ مهدی وجگانی؛ بهادر شجاعی


50. بررسی شیوع ژن های حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در اشرشیاکلی جدا شده از شترمرغ و عفونت ادراری انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

حمید رضا فرزین؛ ابولفضل غنی ئی؛ مجید جمشیدیان مجاور؛ محدثه امیری


51. بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریال ورم پستان تحت بالینی گاو در گاوداری های شهرستان گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

مرضیه پسرکلو؛ آنیا آهنی آذری؛ احمد دانش


52. بررسی اثر ضد قارچی نانوذرات دارویی آمفوتریسینB بر پایه تری متیل کیتوزان علیه قارچ کاندیدا آلبیکنس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

لیلا نعمتی شیزری؛ منصور بیات؛ ناصر محمدپور دونیقی؛ نادر مصوری


مقاله کامل

54. بررسی مولکولی انگل هموپروتئوس در کبک های حیات وحش استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

سید رضا طبری پور؛ محمد رضا یوسفی؛ حسین گیلانی


مقاله کوتاه

55. بررسی خواص ضدقارچی پپتید تاناتین و عصاره‌ی زیتون تلخ بر عوامل قارچی مولد ورم پستان گاو در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

سیده زهرا موسوی؛ عباس تنهاییان؛ علی جوادمنش


مقاله کامل

56. تولید آزمایشگاهی کاندیدای واکسن غیرفعال طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) و ارزیابی ایمنی‌زایی آن در گوسفند و بز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

مرتضی اکبریان؛ هادی کیوانفر؛ محسن لطفی؛ سید محمود عظیمی دزفولی؛ حمیدرضا ورشویی


57. اثر کمپلکس ژنی اسپلایسوزوم در مرحله انتقال از تخمگذاری به کرچی از طریق پروفایل ترانسکریپتومی هیپوفیز بوقلمون مادر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

فاطمه بانکی زاده؛ هدایت اله روشنفکر؛ محمدحسین بنابازی؛ محمود نظری؛ رضا صفری


58. بررسی مولفه های رشد،ایمنی و ریخت شناسی ژژنوم جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سیاه دانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

رضا وکیلی؛ محمدمهدی مدائنی


59. ویروس بیماری نیوکاسل در بیماری‌های تنفسی گله‌های جوجه گوشتی استان‌های خوزستان و اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

فروغ مکی؛ زهرا برومند؛ منصور میاحی؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری


60. بررسی امکان غنی سازی تخم مرغ با مکمل های آلی و معدنی در مرغ های تخمگذار مسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

رضا وکیلی؛ جواد صائبی فر؛ رضا مجیدزاده هروی


61. مطالعه فراوانی آلودگی به گونه‌های سارکوسیتیس درگاو و گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان سقز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

بهاء الدین حسن زاده؛ فرناز ملکی فرد؛ محمد یخچالی


مقاله مروری

62. مروری برگیاهان دارویی با تکیه بر خواص ضدمیکروبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

آزاده فروغی


مقاله کامل

63. ردیابی مولکولی آدنوویروس های ماکیان مرتبط با رخداد بیماری هپاتیت همراه با گنجیدگی در مزارع مرغ گوشتی استان های مازندران، فارس و تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

امین میرزازاده قصاب؛ نجمه مصلح؛ کرامت اساسی؛ محمد عباس نیا؛ بهمن عبدی هاچسو


64. برهمکنش واکسن نیوکاسل با پاسخ سرمی ناشی از واکسن بیماری لارنگوتراکئیت عفونی پرندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

اسداله ارژنگ پور؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ حسین حسینی؛ کاوه پروندار اسدالهی


65. بررسی تاثیر مصرف بولوس کلسیم خوراکی پس از زایش درگاوهای شیرده شکم دو: سلامت و عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیرده هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

پوریا رضایی؛ سید محسن حسینی؛ بهنام مشیری؛ حسین خوش اخلاق


مقاله کوتاه

66. اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) با آرد ماهی بر ساختار بافت روده بچه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

منصور زینلی؛ ابراهیم ستوده؛ محمود نفیسی بهابادی؛ وحید مرشدی؛ سید احمد قاسمی؛ منصور طرفی موزان زاده


مقاله کامل

67. تولید پروتئین هیدرولیز شده از کرمهای ورمی کمپوستEisenia foetida به منظور مصرف در فرایند تولید واکسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

حسین نوروزی مقدم؛ اقدس بنایی


68. تأثیر رنگ‌دانه طبیعی آلگاسان بر پروفایل اسیدهای چرب گوشت بلدرچین ژاپنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

فرهاد احمدی؛ سید مجتبی موسوی؛ محسن محمدی ساعی؛ بابک ماسوری