دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مروری

ملیتین، پپتید مشتق شده از زهر زنبور عسل برای درمان سرطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22092/vj.2023.362106.2066

علی نظری؛ مجتبی زینعلی


ضد عفونی کننده های موثر در کاهش آلودگی استافیلوکوکوس اورئوس در محصولات لبنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22092/vj.2023.363849.2097

محمود کهنه پوشی؛ الهام آزادفر؛ دبیر شریفی؛ نگار پیری؛ کیمیا بهرامی نژاد


ارزیابی فیلوژنتیکی و سرولوژیکی متاپنوموویروس پرندگان در گله های ماکیان گوشتی استان قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22092/vj.2023.363286.2081

مصطفی قلی زاده گیگلو؛ فروغ طلازاده؛ رمضانعلی جعفری؛ آرش قلیانچی لنگرودی


تاثیر پوشش ژلاتین حاوی اسانس لیموترش‌ایرانی (Citrus aurantium) و نارنج (Citrus latifolia) بر ماندگاری میگوی سفیدسرتیز (Metapenaeu affinis)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22092/vj.2023.363618.2086

فاطمه فتحی مقدم؛ مژگان شاه امیریان؛ لاله رومیانی؛ مهرنوش تدینی


بررسی اثرات دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) بر روی کیفیت اسپرم سگ در طول نگهداری در دمای 5 درجه سانتی‌گراد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22092/vj.2023.363788.2095

منا اصحابی؛ علی سلیمان زاده؛ اسماعیل آین


مقاله کوتاه

تعیین شاخص‌های بهداشتی و ترکیبات شیمیایی منابع خوراک دام و طیور تولیدی در خراسان رضوی و مقایسه تطبیقی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22092/vj.2023.363733.2090

رضا وکیلی؛ محمد رام برزین؛ سروش ایروانی


ارزیابی تأثیر تجویز داروهای بی‌هوشی زایلازین، دیازپام و میدازولام به روش داخل بینی در طرقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22092/vj.2023.363500.2084

حامد صادقی ده صحرایی؛ قاسم اکبری؛ عبدالکریم زمانی مقدم


مقاله کامل

اثر عصاره سرخارگل (Echinacea purpurea) در مقایسه با پروبیوتیک بر رشد، پاسخ ایمنی، ریخت‌شناسی و فلور میکروبی روده جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.22092/vj.2024.364113.2104

رومینا ایرجی؛ hamid- reza حمیدرضا؛ سید مسعود هاشمی


اثر شیر شتر و ویتامین ث بر آسیب اکسیداتیو و تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت بیضه در مسمومیت با کلرید کادمیوم در موش صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22092/vj.2024.363652.2088

محدثه محمدی سلیمانی؛ مسعود ایمانی؛ لادن منصوری نژند؛ ندا اسکندرزاده؛ رضا خیراندیش؛ بهزاد ایروانی


بیان پروتئین نورآمینیداز نوترکیب ویروس آنفلوانزا سویه واکسینال H1N1 در سیستم بیانی Baculovirus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22092/vj.2024.105606.2098

مسعود مقدم پور؛ مرتضی تقی زاده؛ شهین مسعودی؛ مجید تبیانیان


بررسی آناتومیکی، هیستوشیمیایی و استریولوژیکی غده فوق کلیه در سنجاب ایرانی(Sciurus anomalus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22092/vj.2024.364665.2117

قاسم اکبری؛ غلامرضا حمیدیان؛ محمد بابائی؛ مهدی یاغموری


ارزیابی بلند مدت پاسخ واکسن غیر فعال اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال(ORT) موسسه رازی در دوز های مختلف در مرغان SPF

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22092/vj.2024.364566.2114

عباس نوری؛ محمد عبدالشاه؛ محسن بشاشتی


مقاله مروری

مروری بر روش‌های نوین جداسازی و تخلیص ویروس‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22092/vj.2024.364677.2119

علیه نژادکیان؛ مائده سمیعانی فرد؛ علی نظری


مقاله کامل

بررسی میزان آلودگی به دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای نگهداری شده در پناهگاه های مخصوص سگ در شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22092/vj.2024.364880.2127

مریم بمانا؛ عبدالله نجم؛ علیرضا صاحبانی؛ محمد رایانی؛ بهروز نعیمی؛ نگار زارع؛ افشین برازش