نویسنده = پریا اکبری
تعداد مقالات: 17
1. بررسی مقادیر فلزات آهن، سرب و کروم در عضله میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) جاسک و تنگه هرمز

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 241-247

امین غلام حسینی؛ پریا اکبری؛ محسن علی؛ سیاووش سلطانیان؛ وحیده تقدسی؛ محمد سعید فریدونی


7. بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه کر در استان فارس

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 107-118

فریدن مردانی؛ پریا اکبری؛ محمد سعید فریدونی


10. تاثیر سین بیوتیک Biomin Imbo بر عملکرد رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه بچه ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus)

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 194-200

سراج بیتا؛ پریا اکبری؛ مهین سرحدی‌پور؛ یوسف نگهداری جعفربیگی


16. پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون میش ماهی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-70

پریا اکبری؛ محمد شوقی