دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، دی 1388، صفحه 1-79 (پیاپی 85) 
بیماری لکه سفید میگو در میگو های وحشی سفید هندی آب‌های ساحلی هرمزگان در ایران

صفحه 22-28

بهروز قره وی؛ محمد افشار نسب؛ یوسف آفتابسوار؛ محمدرضا صادقی؛ کورس رادخواه


مطالعه تکوین هیپوفیز در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) قبل از تفریخ تخم تا هنگام بلوغ

صفحه 34-43

آزاده عتباتی؛ ‌ نادر شعبانی پور؛ فرهاد مشایخی؛ محمود رضا آقا معالی


بررسی آلودگی به Toxoplasma gondii در حیوانات مختلف در شهرستان ارومیه به روش PCR و بررسی اختلاف ژنتیکی از طریق RFLP

صفحه 64-70

موسی توسلی؛ محمد طباطبایی؛ شهرام جوادی؛ بیژن اسمعیل نژاد؛ علی کاظم نیا؛ کریم مردانی