دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، دی 1392، صفحه 2-59 (پیاپی 101) 
عفونت Klossiella muris در موش‌های آزمایشگاهی

صفحه 9-12

حسین نورانی؛ سعید حبیبیان دهکردی؛ راضیه گرامی


ارزیابی آلودگی به کمپیلوباکتر در پرندگان وحشی در اسارت در منطقه‌ی شهرکرد به روش PCR

صفحه 22-25

عبدالکریم زمانی مقدم؛ حسین طهماسبی؛ حسن ممتاز؛ سید حسین هاشمی باباحیدری


بررسی سرولوژیکی Neospora caninum درگاوهای شیری هلشتاین منطقه خرم آباد

صفحه 48-54

غلامعلی سبزواری نژاد؛ عبدالحسین دلیمی اصل؛ فاطمه غفاری فر؛ مهدی فروزنده مقدم