نویسنده = محمد حسین فلاح مهرابادی
تعداد مقالات: 6
1. کنترل و پایش سلامت دام و کاهش خطر انتقال بیماری‌های دامی با آمایش سرزمینی کشتارگاه‌ها در ایران

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 64-73

حمید خانقاهی ابیانه؛ محمد حسین فلاح مهرابادی؛ نجمه معتمد؛ هاشم نوروزی فرد؛ مسعود سواری؛ علیرضا باهنر


3. مروری بر آغاز و مدت زمان دفع ویروس‌های آنفلوانزای پرندگان در گونه‌های مختلف پرندگان

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 17-24

کامران میرزایی؛ محمد حسین فلاح مهرابادی


5. ارزیابی تیتر سرمی حاصل از واکسیناسیون بیماری نیوکاسل در مزارع پرورش نیمچه گوشتی استان مازندران در سال‌های 1396-1393

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 58-64

ناهید اطیابی؛ حوریه السادات آل محمد؛ علیرضا باهنر؛ محمد حسین فلاح مهرابادی؛ سید علی غفوری؛ سید جلال علوینیا


6. بررسی الگوهای مکانی و تحلیل خوشه های آنفلوانزای پرندگان(H9N2) در طیور بومی روستاهای کشور- سالهای 1392 و 1393

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 2-13

محمد حسین فلاح مهرابادی؛ علیرضا باهنر؛ اوستا صدرزاده؛ مهدی وصفی مرندی؛ فرشاد ذین العابدین طهرانی