راه‌اندازی آزمون ممانعت از نورآمینیداز جهت تعیین تحت تیپ نورآمینیداز ویروس های آنفلوانزای پرندگان در موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیق و تولید واکسن و فرآورده‌‌های بیولوژیک طیور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار بخش تحقیق و تشخیص بیماریهای طیور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 کارشناس بخش تحقیق و تشخیص بیماریهای طیور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

هنگام شناسایی ویروس‌های آنفلوانزای تیپ A علاوه بر تعیین تحت تیپ هماگلوتینین ویروس که به وسیله روش‌های سرولوژی و مولکولی روتین امکان‌پذیر است، نیاز به شناسایی تحت تیپ نورآمینیداز (NA) خصوصاً در رخدادهای ویروس‌های H5 و H7 (آنفلوانزای فوق حاد یا کم حدت) نیز هست. این امر غالبا به وسیله روش‌های مولکولی صورت می‌گیرد. از سال 1971 سازمان جهانی بهداشت (WHO) پیشنهاد کرد که آنتی‌ژن‌های نورآمینیداز ویروس‌های آنفلوانزای A بر اساس آزمون ممانعت از نورآمینیداز به تحت تیپ‌های مختلفی تقسیم شوند. در آزمایشگاه‌های مرجع تخصصی مانند آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) تست ممانعت از نورآمینیداز برای شناسایی تحت تیپ نورآمینیداز ویروس‌های آنفلوانزای پرندگان انجام می‌شود. با توجه به اهمیت و ارزش این تست و لزوم کاربرد آن، در این مطالعه سعی شد تا تست ممانعت از نورآمینیداز کلاسیک برای شناسایی تحت تیپ NA در نمونه‌های سرمی و هم در نمونه‌های ویروسی طبق پروتکل OIE راه‌اندازی گردد. برای تایید نتایج تست، از روش واکنش زنجیره پلی مراز معکوس با کمک پرایمرهای اختصاصی تحت تیپ به صورت همزمان استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله پروتکل راه‌اندازی شده توانایی شناسایی و تفکیک تحت تیپ‌های مختلف آنتی‌ژن یا آنتی‌سرم نورآمینیداز را دارد. تست ممانعت از نورآمینیداز تستی کاربردی است که در امور تشخیصی و تحقیقاتی و از جمله هنگام تفکیک پرنده‌های بیمار از واکسینه (DIVA) خصوصا در مناطقی که ویروس اندمیک شده و سیاست واکسیناسیون اجرا می‌شود و نیز در آزمایشگاه‌های مرجع از جمله موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Neuraminidase Inhibition test for subtyping avian influenza viruse Neuraminidase, in Razi Vaccine and Serum Research Institute

نویسندگان [English]

  • najmeh motamed 1
  • Hamid shoushtar 2
  • Mohammad Hossien Fallah Mehrabadi 2
  • Asghar Yousefi Amin 3
1 Assistant professor of Department of Poultry Diseases Vaccine and Research, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREO) Karaj-Iran.
2 Assistant professor of Department of Poultry Diseases Research, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREO) Karaj-Iran.
3 Department of Poultry Diseases Research, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREO) Karaj-Iran.
چکیده [English]

Detection and identification of influenza A viruses hemagglutinin is done with serological or molecular techniques and the neuraminidase (NA) subtyping is also necessary in purpose of epidemiological studies specially in H5 or H7 (highly pathogenic/ low pathogenic) outbreaks and/or endemic areas. Subtype Identification of NA usually is performed by molecular tests such as RT-PCR. Since 1971, WHO has suggested that the surface glycoprotein neuraminidase of avian influenza viruses could be divided in different subtypes serologically by Neuraminidase Inhibition test (NI). In reference or specialized laboratories like OIE licensed labs, NI test is running routinely. Considering the importance of this valuable test, an experimental study was conducted to develop the classic NI test according to OIE protocol. RT-PCR test with subtype-specific primers was used as a control for evaluation of test accuracy. According to our results, NI test can detect and distinguish various NA subtypes in serum or viral samples. In conclusion, the NI test is a practical tool in diagnostic and research trials, especially in differentiation of vaccinated from unvaccinated birds (DIVA) in endemic areas with vaccination strategy or in validated reference laboratories such as Razi Vaccine and Serum Research Institute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuraminidase Inhibition
  • influenza virus
  • RT-PCR
  • Reference Laboratories