موضوعات = تولید مثل دام
تعداد مقالات: 4
2. بررسی ریخت بافت شناسی تخمدان میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannameiدر مراحل مختلف چرخه تولیدمثلی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 140-150

فاطمه خیاطی؛ نسرین سخایی؛ سلماز شیرعلی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ بابک دوست‌شناس


3. دانش نوین بیوانفورماتیک آنتی‌بادی‌ها جهت اکتشافات دارو - درمانی و تشخیصی

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 2-15

محمد مهدی رنجبر؛ سعید عطائی کچوئی؛ نایبعلی احمدی؛ خدایار قربان؛ محمد حسن متدین؛ نجمه معتمد


4. پیش‌بینی آثارSNPهای غیرمترادف ژن استروژن رسپتور بر ساختار و عملکرد پروتئین آن در گاومیش‌ خوزستانی

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 31-39

آرزو عسکری راد؛ جمال فیاضی؛ محمود نظری؛ محمدرضا حجاری