نویسنده = آیدین عزیزپور
تعداد مقالات: 5
4. بررسی شدت و سن شروع اعمال محدودیت غذایی بر عملکرد و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 264-273

قاسم جلیلوند؛ اسماعیل آغیل؛ آیدین عزیزپور؛ رامین حبیبی