دوره و شماره: دوره 32، شماره 3، پاییز 1398 

مقاله کامل

1. شناسایی بیومارکرهای بیان ژن جهت تشخیص مصرف غیر قانونی محرک‌های رشد استروئیدی در کشتارگاه‌ها

صفحه 2-8

زهرا رودباری؛ مرتضی ستائی‌مختاری؛ ارسلان برازنده؛ حمیدرضا سیدآبادی


7. بررسی چهار گروه آنتی‌بیوتیکی شایع در بافت عضله و جگر مرغ‌های کشتاری تهران به روش LC-MS/MS

صفحه 55-63

فاطمه زارعان بنی اسدی؛ محمد احمدی؛ نوردهر رکنی؛ لیلا گلستان؛ سید احمد شهیدی


8. کنترل و پایش سلامت دام و کاهش خطر انتقال بیماری‌های دامی با آمایش سرزمینی کشتارگاه‌ها در ایران

صفحه 64-73

حمید خانقاهی ابیانه؛ محمد حسین فلاح مهرابادی؛ نجمه معتمد؛ هاشم نوروزی فرد؛ مسعود سواری؛ علیرضا باهنر


9. بررسی اثرات درمانی عصاره آبی سیر در کاندیدیازیس جلدی تجربی در بز

صفحه 74-81

وحید نجارنژاد؛ عبدالغفار اونق؛ نویده میرزاخانی؛ حمید رضا رئیسی