نویسنده = محمد مهدی رنجبر
تعداد مقالات: 6
2. کاربرد دینامیک مولکولی در طراحی پیشرفته فرآورده‌های بیولوژیک و مطالعه پروتئین اجرام عفونی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 2-16

محمد مهدی رنجبر؛ علیرضا یوسفی؛ سعید عالمیان؛ مهدی احمدی؛ سید غلامرضا میرزایی


3. دانش نوین بیوانفورماتیک آنتی‌بادی‌ها جهت اکتشافات دارو - درمانی و تشخیصی

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 2-15

محمد مهدی رنجبر؛ سعید عطائی کچوئی؛ نایبعلی احمدی؛ خدایار قربان؛ محمد حسن متدین؛ نجمه معتمد


4. لیز سلول‌های سرطانی با روش ویروس‌های درمانی انکولتیک (Oncolytic Virotherapy)

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 16-24

علیرضا یوسفی؛ محمد مهدی رنجبر؛ سعید عالمیان؛ خدایار قربان؛ مهدی احمدی


5. بررسی تغییرات ساختاری و فیلوژنتیک ناحیه DQA ازMHC کلاس II گاو

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 34-42

محمد مهدی رنجبر؛ سعید عطائی کچوئی؛ محمدحسن متدین


6. مطالعه اثرات سرکوب‌گری باکتری پاستورلا مولتی سیدا (B:۲ (Pasteurella multocida بر روی لنفوسیت‌های گوساله

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 53-62

سعید عطائی کچوئی؛ محمد مهدی رنجبر؛ صبا عطائی کچوئی