نویسنده = نادر مصوری
تعداد مقالات: 10
1. جداسازی و تعیین هویت مولکولی مایکوباکتریوم از ماهیان قزل‌آلای پرورشی استخرهای سبزوار (فروردین - شهریور ماه 1396)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

نادر مصوری


2. شناسایی و تعیین هویت مولکولی باکتری بورخولدریا مالئی جدا شده از نمونه‌ی خون اسب مبتلا به مشمشه

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 2-10

سجاد یزدانستاد؛ نادر مصوری؛ کیوان تدین؛ ایرج مهرگان


3. جداسازی مایکوباکتریوم ایویوم زیر گونه پاراتوبرکولوزیس از نمونه‌های مشکوک و تائید آن به روش Nested-PCR

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-47

لیدا عبدالمحمدی خیاو؛ مسعود حق خواه؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری


4. استفاده از آزمون رز بنگال برای شناسایی مشمشه در اسب‌ها

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-65

امین کریمی؛ نادر مصوری


5. استفاده از یک سیستم VNTR بومی شده متکی بر دو لوکوس در دسته بندی ژنتیکی جدایه‌های صحرایی بورخولدریا مالئی در ایران

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 51-58

شجاعت دشتی بور؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری؛ سید کاظم بیدوکی


8. بررسی اثر ضدباکتریائی زهر خام زنبور عسل (Apis mellifera) و فراکسیون‌های حاصل از آن به روش انتشار از دیسک

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 117-126

حسین ذوالفقاریان؛ محمد مهاجری؛ مهدی بابائی؛ نادر مصوری


9. پاراتوبرکولوزیس در نشخوارکنندگان، جستجوی مولکولی بدنبال شواهد وجود مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس Type I و Type II در ایران

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-95

کیوان تدین؛ نادر مصوری؛ روح اله کشاورز؛ امیرحسین شاهمرادی؛ رایناک قادری؛ محمد سخاوتی؛ مریم مهره کش حقیقت