نویسنده = سعید عالمیان
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد دینامیک مولکولی در طراحی پیشرفته فرآورده‌های بیولوژیک و مطالعه پروتئین اجرام عفونی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 2-16

محمد مهدی رنجبر؛ علیرضا یوسفی؛ سعید عالمیان؛ مهدی احمدی؛ سید غلامرضا میرزایی


2. ارزیابی پایداری آنتی ژن رزبنگال، رینگ تست و سروآگلوتیناسیون رایت در موسسه رازی

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-53

سعید عالمیان؛ افشار اعتمادی؛ لیلا نعمتی