دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 33، زمستان 1375 
1. تعیین عوامل خطر در بروز تغییر محل شیردان به طرف چپ حفره بطنی در گاو شیری

صفحه 80-83

ایرج نوروزیان؛ محمد قلی نادعلیان؛ فرج الله ادیب هاشمی؛ محمد رضا مخبر دزفولی


5. بررسی وضعیت مایت کلارآ در شرق ایران

صفحه 93-95

رسول بحرینی؛ محمد سعید مصدق؛ جاماسب نوذری؛ روح اله اسد بیگی؛ منصور آخوندی


8. واکسن پاستورلوز طیور، مقایسه دو روش تهیه واکسن در فرمانتور و در محیط جامد و ارزیابی ایمنی آنها در جوجه

صفحه 104-105

عباس ستوده نیا؛ ایرج اعرابی؛ سعید عطائی کچوئی؛ علی اکبر ناصری راد؛ جلال شلماشی؛ عباس ایوبیان


9. جداسازس یک رئوویروس از ماهیان عافخوار در استان خوزستان

صفحه 106-107

روحانی کارگر موخر؛ رحیم پیغان؛ علی اکبر جهانشاهی؛ سیاوش عباسی


11. گزارش موارد هپاتوآنسفالوپاتیناشی از مسمومیت با آفلاتوکسین در یکی از گاودارهای اطراف شیراز

صفحه 110-111

تقی تقی پور بازرگانی؛ مهرداد پورجعفر؛ محمد جواد پناهنده؛ فرهنگ ساسانی


14. مطالعه اثر ZPA بر روی اندام حرکتی موتانت جوجه

صفحه 122-127

مریم شمس لاهیجانی؛ الهام سلطانیان


15. مطالعات گذشته نگر خسارات اقتصادی ناشی از بیماری یون گاوی در دو گاوداری اطراف تهران

صفحه 128-131

محمد قلی نادعلیان؛ عبدالمحمد حسنی طباطبائی؛ محمد میرعارفین


17. تاثیر پروتوتوکسین فعال شده Cl. perfringens تیپ D بر روی وزن و قد جنین های موش سفید کوچک آزمایشگاهی

صفحه 134-136

رضا پیله چیان لنگرودی؛ محمود اردهالی؛ محسن شوشتری؛ عبد الوهاب فرزان؛ عباس عزی