کلیدواژه‌ها = بز
تعداد مقالات: 5
1. بررسی فراوانی آلودگی به انگل پرژوالسکیانا (.Przhevalskiana spp) در بزهای کشتار شده شهرستان جیرفت

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 76-84

یاسر پیرعلی؛ معصومه اسکندری؛ حسین عباسی دهکردی؛ حمید رضا عزیزی؛ نادر احمدی


2. فراوانی، آسیب شناسی و اهمیت بهداشت عمومی لینگوآتولوزیس در بزهای کشتارشده در کشتارگاه‌های استان لرستان

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 51-58

محمدرضا ولی نژاد؛ حمیدرضا شکرانی؛ قاسم فرجانی کیش


3. بررسی اثرات درمانی عصاره آبی سیر در کاندیدیازیس جلدی تجربی در بز

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 74-81

وحید نجارنژاد؛ عبدالغفار اونق؛ نویده میرزاخانی؛ حمید رضا رئیسی


4. چکیده گزارش میاز محوطه دهانی ناشی از Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae) در یک راس بز در استان کرمان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-76

امیر سعید صمیمی؛ سعیدرضا نورالهی فرد؛ جواد خدری؛ حیدر خلیلی


5. بررسی سارکوسیستیس در شتر و بز با میکروسکوپ الکترونی و PCR- RLFP

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-84

محمد اسلام پناه؛ غلامرضا معتمدی؛ عبدالحسین دلیمی؛ عباس نوری؛ غلامرضا حبیبی؛ خسرو آقایی پور؛ محی‌الدین نیرومند