نویسنده = زهرا موسوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر ضدباکتریایی پروتئین لاکتوپراکسیداز و پپتیدهای آن بر روی برخی از باکتری‌های مولد ورم پستان گاوشیری با داکینگ مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

سیده زهرا موسوی؛ مرجان ازغندی؛ مجتبی طهمورث پور؛ فهیمه محمدی