نویسنده = محمد تقی رونق
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر باکتری آئروموناس هیدروفیلا بر ساختار بافتی کبد و اندام‌های ایمنی ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 88-95

فاطمه آزادبخت؛ سلماز شیرعلی؛ محمد تقی رونق؛ اسحاق زمانی


3. ارزیابی عملکرد تنکرد شناسی غده تیروئید در ماهی بیاح (Liza abu) خور موسی

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 183-193

ندا کوشا؛ نگین سلامات؛ محمد تقی رونق؛ عبدالعلی موحدی نیا