نویسنده = مجتبی هادیان
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در سگ‌های خانگی و ولگرد شهرستان‌های تبریز و ارومیه

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 100-106

آرش خانزاد کرویق؛ محمد یخچالی؛ مجتبی هادیان