نویسنده = محسن رفیعیان
تعداد مقالات: 1
1. تعیین فراوانی، گونه و ضایعات پاتولوژیک نماتود استرتاژیا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد

دوره 22، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 55-61

حمید رضا عزیزی؛ غلامعلی کجوری؛ حسین نورانی؛ سیما همایی؛ محسن رفیعیان