نویسنده = حسین نورانی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی Sarcocystis hominis در گاوهای کشتار شده اصفهان با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 29-33

حسین نورانی؛ سمیه متین؛ عباس نوری؛ حمیدرضا عزیزی؛ میثم امینی هرندی


2. تعیین فراوانی، گونه و ضایعات پاتولوژیک نماتود استرتاژیا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد

دوره 22، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 55-61

حمید رضا عزیزی؛ غلامعلی کجوری؛ حسین نورانی؛ سیما همایی؛ محسن رفیعیان