نویسنده = احمد سوداگرامیری
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کالبدشناسی و بافت‌شناسی بیضه و اپیدیدیم در اسبچه خزر

دوره 23، شماره 1، بهار 1389، صفحه 40-46

احمد سوداگرامیری؛ مریم رضائیان؛ حسن گیلانپور؛ مسعود ادیب‌مرادی؛ محبوبه رستمی