نویسنده = ایرج برنوسی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تاثیر غلظت‌های چند کنه کش در کنترل کنه آرگاس پرسیکوس (خانواده: آرگازیده) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 112-116

موسی توسلی؛ محسن خلیلی؛ ثریا نائم؛ جعفر ارجمند یامچی؛ ایرج برنوسی