نویسنده = سید داود شریفی
تعداد مقالات: 3
2. اثر افزودنی‌های باکتریایی بر بافت‌شناسی ژژنوم بلدرچین‌های ژاپنی با کمبود پروتئین تغذیه‌ای

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 58-68

محمدرضا اسدی؛ رسول شهروز؛ شاپور حسن زاده؛ سید داوود شریفی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد


3. بررسی اثر چهار گیاه دارویی (نعناع، زیره سبز، بومادران،کلپوره) بر سیستم ایمنی و جمعیت باکتریایی ایلئوم جوجه‌های گوشتی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-7

سید داود شریفی؛ سعیده حسنی خورسندی؛ علی اکبر خادم؛ عبدالرضا صالحی