نویسنده = احمد یوسفی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه دامپزشکی در پایگاه اطلاعاتی ISI

دوره 25، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 32-40

احمد یوسفی؛ عباس گیلوری؛ طیبه شهمیرزادی؛ مرتضی همت؛ سیدحسین میر شاه رضا