نویسنده = شعبان رحیمی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه اثر چند داروی گیاهی و شیمیایی تجاری بر کاهش آسیب های تنفسی، سیستم ایمنی و ماندگاری جوجه های گوشتی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 20-27

نسیم حاتم زاده اصفهانی؛ شعبان رحیمی؛ محمد جواد قراگوزلو؛ سعید یخکشی


2. تأثیر برگ زیتون بر فشار خون، عملکرد و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در جوجه‌های گوشتی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-35

صیفعلی ورمقانی؛ شعبان رحیمی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ هوشنگ لطف الهیان؛ محمد حسن زاده