نویسنده = مراد مرادی گراوند
تعداد مقالات: 1
1. اپیدمی لپتوسپیروز در گاو، گوسفند و بزهای منطقه تالاب حله در استان بوشهر در سال 1382

دوره 27، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 20-30

حسین اسماعیلی؛ مراد مرادی گراوند؛ مونا حامدی؛ علی اصغر شریفی؛ حمیده کلاته رحمانی