نویسنده = مریم رضائیان
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر نوع پروبیوتیک در جیره جوجه‌های گوشتی روی رشد بدن، اندام‌های سیستم ایمنی و مورفولوژی روده کوچک در هفته اول پرورش

دوره 28، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-59

حمیدرضا علی اکبرپور؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ مریم رضائیان؛ کاظم یوسفی کلاریکلایی؛ روح الله دوزوری


2. مطالعه کالبدشناسی و بافت‌شناسی بیضه و اپیدیدیم در اسبچه خزر

دوره 23، شماره 1، بهار 1389، صفحه 40-46

احمد سوداگرامیری؛ مریم رضائیان؛ حسن گیلانپور؛ مسعود ادیب‌مرادی؛ محبوبه رستمی