نویسنده = سعید شفیعی ثابت
تعداد مقالات: 3
3. اثر میدان الکتریکی و شوری بر رفتار ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مقابل تله ماهی‌گیری

دوره 29، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 100-109

باقر امینیان فتیده؛ نیلوفر گل محمدی منجیلی؛ سعید شفیعی ثابت؛ نیما وحدتی؛ محمد ولی جعفری