نویسنده = حسین اسماعیلی
تعداد مقالات: 2
1. اپیدمی لپتوسپیروز در گاو، گوسفند و بزهای منطقه تالاب حله در استان بوشهر در سال 1382

دوره 27، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 20-30

حسین اسماعیلی؛ مراد مرادی گراوند؛ مونا حامدی؛ علی اصغر شریفی؛ حمیده کلاته رحمانی


2. گزارش وقوع بوتولیسم در دام های اهلی استان بوشهر

دوره 25، شماره 1، بهار 1391، صفحه 45-51

حسین اسماعیلی؛ مونا حامدی؛ علی خنجری؛ حمید ابراهیم زاده؛ نفیسه علی قاضی