نویسنده = فریبا گلچین فر‌
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه و شناسایی خاصیت پروتئازی در زهرمار شاخدار ایرانی

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 118-127

فریبا گلچین فر؛ رسول مدنی؛ علی نظری شیروان؛ آرش غنی زاده؛ تارا امامی


2. تعیین میزان دوز کشنده و دوز موثر در سم مار شاخدار ایرانی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 70-76

رسول مدنی؛ سیده مریم رضوی؛ فریبا گلچین فر


3. طراحی یک روش الایزای رقابتی جهت ارزیابی قدرت سرم ضد سم مار

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 9-16

فریبا گلچین فر؛ رسول مدنی؛ تارا امامی؛ حسین ذوالفقاریان؛ عباس زارع؛ ناصر محمد پور


4. تخلیص و جدا سازی پادگن های اگزو توکسین (Bacillus anthracis (PA،LF،EF سویه 34F2 به روش اولترا فیلتر و HPLC

دوره 22، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 2-7

فریبا گلچین فر‌؛ رسول مدنی؛ غلامرضا موذنی جولا


5. اندازه گیری آنتی توکسین بتا در سرم گوسفندان با روش ELISA و مقایسه آن با روش SN

دوره 9، شماره 3، پاییز 1375، صفحه 112-116

عبد الوهاب فرزان؛ رسول مدنی؛ محمد اردهالی؛ رضا پیله چیان لنگرودی؛ محسن موسوی شوشتری؛ فریبا گلچین فر؛ محمد منصوربخت