نویسنده = کسری اسماعیل‌نیا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فیلوژنی جدایه های Theileria annulata از استان البرز با استفاده از توالی ژن های 18S rRNA و ITS1-2

دوره 27، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 85-95

اصغر افشاری؛ غلامرضا حبیبی؛ کسری اسماعیل‌نیا؛ پرویز شایان