کلیدواژه‌ها = لرستان
تعداد مقالات: 3
1. فراوانی، آسیب شناسی و اهمیت بهداشت عمومی لینگوآتولوزیس در بزهای کشتارشده در کشتارگاه‌های استان لرستان

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 51-58

محمدرضا ولی نژاد؛ حمیدرضا شکرانی؛ قاسم فرجانی کیش


2. فراوانی حلزون‌های لیمنه ایده در استان لرستان

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 60-65

غلامرضا کریمی؛ محمد عبدی گودرزی؛ جهانبخش پروانه؛ شهلا ریواز


3. آلودگیهای انگلی ماکیان بومی استان لرستان

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 18-20

نادر زکیان؛ حسن نایب زاده؛ امید دزفولیان؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی